Produkter Tjenester Meny

Kontakt:

Telefon: 32 15 90 07
post@hagelsteen.no
Åsaveien 87, Sundvollen Industrifelt, 3531 Krokkleiva

Rørleggerne i Hole

Vi i Hagelsteen VVS utfører de fleste oppgaver innen vvs - enten det er i nybygg eller rehabilitering. Vi installerer varmepumper, innvendige og utvendige sanitæranlegg. Oppdragsfeltet vårt dekker Hole, Ringerike, Jevnaker, Modum, Asker og Bærum.

Velkommen innom!

VB Hagelsteen VVS - en del av VB som leverer vann, varme og energi til hele Norge.

Godkjent i STARTBANK Godkjent lærlingbedrift Godkjent mesterbrev Sentral godkjenning